Not: Seçmiş olduğunuz tarihe ait günlük veriler.
Test Sayısı -
Vaka Sayısı -
Hasta Sayısı -
Vefat Sayısı -
İyileşen Sayısı -
Not: Seçmiş olduğunuz tarihin içinde bulunduğu haftaya ait veriler.
Hastalarda Zatürre Oranı -
Yatak Doluluk Oranı -
Erişkin Yoğun Bakım Doluluk Oranı -
Ventilatör Doluluk Oranı -
Ortalama Temaslı Tespit Süresi -
Filyasyon Oranı -
Not: Başlangıç tarihi ile seçmiş olduğunuz tarih arasındaki verilerin toplamı.
Test Sayısı -
Vaka Sayısı -
Vefat Sayısı -
Ağır Hasta Sayısı -
İyileşen Sayısı -